Wrodzone preferencje

Wrodzone preferencje

Biznes, interesy, są to pojęcia rozumiane jako rozumiane działalność człowieka przynosząca zyski, stanowiąca źródło utrzymania. N a na wyższym etapie, gdy działalność ta przynosi zyski większe niż wymagają tego koszty utrzymania, następuje kolejny etap, inwestowania, czyli przeznaczenia części zysków na uruchomienie kolejnego przedsięwzięcia. Biznes może rozwijać się w kilku podstawowych dziedzinach, takich jak: produkcja, handel, usługi ( w tym usługi finansowe, czyli bankowość). Istnieje przekonanie, że poszczególne narody posiadają specjalne preferencje do prowadzenia poszczególnych gałęzi biznesowych. Jest to prawdą o tyle, że wydarzenia historyczne i dzieje państw i narodów, a także geograficzne warunki naturalne, w których żyły determinowały często taką a nie inną ich aktywność biznesową. Na przykład przypisuje się narodowi żydowskiemu szczególne predyspozycje do zajmowania się handlem i wszelkimi operacjami finansowymi. Prawdą jest, że do czasu II wojny światowej Żydzi faktycznie stanowili dominującą grupę narodowościową działająca w tych branżach. Wynikało to jednak nie z jakiegoś specjalnego charakteru narodowego, tylko warunków, restrykcji i zakazów, jakie ludności żydowskiej stworzyły inne narody. Uniemożliwiało to prowadzenie innej działalności, poza drobnym, często obwoźnym handlem.

[Głosów:3    Średnia:3.3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.