Inwestycja w obligacje – czy się opłaca

Inwestycja w obligacje – czy się opłaca

W czasie trwającego od kilku lat kryzysu finansowego i co za tym idzie, dużej niepewności na rynkach finansowych, w tym na światowych giełdach, wielu inwestorów uważa za rozsądne zróżnicowanie swojego portfela inwestycyjnego, inaczej mówiąc wzbogacenia go o inwestycje w tak zwane bezpieczne instrumenty finansowe. Mowa jest w tym miejscu o kupowanie obligacji skarbowych naszego państwa, które są co roku emitowane i sprzedawane na wolnym rynku, Obligacje skarbowe to nic innego jak papiery, świadczące o tym, że państwo pożycza pieniądze od tych obywateli, którzy nabędą te waśnie obligacje. Wartość każdej obligacji wynosi 100 złotych, obligacje emitowane są na okresy co najmniej jednego roku. Nabyć je może każda osoba fizyczna, jak też fundacje oraz stowarzyszenia. Oprocentowanie obligacji skarbu państwa jest nieco niższe niż te, oferowane przez banki dla posiadaczy lokat terminowych, jednak zakup obligacji jest bezpieczna inwestycje i cieszy się w ostatnich latach nie słabnącym zainteresowaniem. Przewagą obligacji nad lokatami bankowymi jest większa możliwość płynnej regulacji tej formy inwestycji – zerwanie lokaty przed terminem jej realizacji wiąże się z utratą większości zysków, kupno natomiast obligacji daje możliwość swobodnego ich zbycia również przed terminem. Ponadto nie trzeba mieć aż tak dużej kwoty, by inwestować, jak to ma miejsce w przypadku lokat bankowych.