VSM

VSM

VSM mapowanie strumienia wartości – podstawy .Produkowanie jakichkolwiek wyrobów jest bardzo skomplikowanym zagadnieniem, a proces produkcji składa się zawsze z wielu różnych etapów. Jednocześnie bardzo duże znaczenie ma wydajność pracy, ponieważ wpływa ona na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i na jego zyski.W celu podniesienie wydajności stosuje się wiele metod, w tym VSM mapowanie strumienia wartości. Pierwotnie mapowanie wykorzystywane było przez koncern Toyota, w tej chwili to standardowe rozwiązanie wprowadzone w wielu firmach. Prawidłowe przeprowadzenie mapowania nie jest proste, ale jednocześnie może przynieść bardzo wymierne korzyści. Przede wszystkim pozwala na dokładne zaprojektowanie wszystkich zmian, które muszą być wprowadzone w procesie produkcji w celu jego przyspieszenia. Mapowanie dotyczy monitorowania przepływu materiałowego, czyli kolejne etapy od surowców do gotowego wyrobu. Mapowaniu podlegają również informacje, które docierają do poszczególnych etapów. Analizie mogą podlegać pojedyncze produkty, ich części lub grupy produktów. Przeprowadzenie VSM w przedsiębiorstwie nie jest proste i wymaga uwzględnienia bardzo wielu różnych czynników, jednocześnie jest to skuteczne narzędzie, które pomaga w zwiększeniu zysków.

[Głosów:3    Średnia:3.7/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.