Pracujący renciści i emeryci

Pracujący renciści i emeryci

Często osoby które nie muszą już pracować ponieważ są na rencie czy emeryturze podejmują pracę. Przyczyny takie stanu rzeczy są różne. Niektóre osoby muszą dorobić sobie do zbyt małej renty czy emerytury, natomiast drugie pracują ponieważ po prostu lubią to robić, a dodatkowe pieniądze zawsze się przydają. Starsze osoby często są zatrudniane na przykład jako ochroniarze. W tym przypadku oferty pracy są skierowane zazwyczaj jedynie do mężczyzn. Praca ochroniarza rencisty czy emeryta polega na przykład na całonocnym pilnowaniu obszaru robót budowlanych czy budynku firmy. Nie jest to praca wymagająca, jednak może być niekomfortowa ze względu na nocny tryb pracy. Z tego powodu może ona być także bardzo nużąca. Czasami zdarza się także, że praca tego typu odbywa się w normalnym trybie dziennym. Wtedy nie jest ona tak bardzo uciążliwa i jest chętnie podejmowana przez starsze osoby. Starsze kobiety natomiast często zajmują się działaniami powiązanymi na przykład z pielęgnacją czy sprzedażą kwiatów. Dotyczy to w głównej mierze kobiet, które mają swój własny ogródek. Wiele z nich uwielbia uprawiać kwiaty, dlatego przy okazji mają możliwość osiągania z tej pasji zysków. Starsze kobiety często zajmują się także produkcją ubrań na drutach czy innego rodzaju pracą chałupniczą, która nie jest zbyt wymagająca.