porady biznesowe

Jaka dotacja z Urzędu Pracy w roku 2012

porady biznesowe – Osoby, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy od co najmniej 6 miesięcy, a postanowiły same stworzyć sobie miejsce pracy, poprzez założenie własnej firmy, mogą liczyć na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez urząd pracy. Dotacja tego rodzaju nie może być wyższa niż sześciokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego czas, kiedy składamy wniosek o dotacje – obecnie maksymalna kwota tego rodzaju dofinansowania przekracza nieco 20 tysięcy złotych. Składając wniosek w urzędzie pracy o dotacje, należy szczegółowo umotywować, dlaczego te pieniądze są niezbędne, na jaki dokładnie cel zostaną przeznaczone. Urząd pracy rozpatrzy dokładnie nasz wniosek, sprawdzając sytuacje na danym rynku pracy, zapotrzebowanie na rodzaj działalności, którą zamierzamy prowadzić, nasz wniosek uzyska odpowiednia ocenę punktowa, na podstawie której zostanie podjęta w tej sprawie decyzja. Należy zaznaczyć, że w ramach oszczędności budżetowych urzędy pracy w całej Polsce otrzymały o 50 procent mniej środków finansowych, na tego rodzaju wsparcie osób bezrobotnych. – obecnie jest to kwota w skali kraju w wysokości 3,2 miliarda złotych. O takiej samej wysokości dotację może otrzymać również przedsiębiorca, który chce stworzyć osobie bezrobotnej stanowisko pracy – zazwyczaj są to środki finansowe na zakup urządzeń.

[Głosów:3    Średnia:3.7/5]

Both comments and pings are currently closed.