Zawieszamy działalność – jak wygląda rozliczenie podatkowe w tym czasie

Zawieszamy działalność – jak wygląda rozliczenie podatkowe w tym czasie

W świetle obowiązujących obecnie przepisów prawa przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, czyli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może zawiesić prowadzenie firmy, na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 24 miesiące. W tym czasie, z uwagi na zawieszenie działalności firmy, przedsiębiorca nie musi składać deklaracji dotyczących podatku od towarów i usług, bo przecież nie osiąga wtedy dochodów. Jednak jest pewien wyjątek – może się zdarzyć bowiem sytuacja, że w okresie zawieszonej działalności przedsiębiorca dokona sprzedaży własnych środków trwałych czy też wyposażenia należącego do firmy. W takiej sytuacji obowiązany będzie w odpowiednim czasie złożyć stosowną deklarację VAT za taki okres rozliczeniowy, kiedy miała miejsce opisana sprzedaż środków trwałych. Przedsiębiorca nie jest obowiązany, w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorstwa, do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy, jednak musi złożyć zeznanie podatkowe dotyczące osiągniętych w określonym czasie dochodów firmy lub tez może strat poniesionych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Tego rodzaju deklarację przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym w nieprzekraczalnym terminie – 31 marca każdego roku – brak złożenia takiej deklaracji skutkuje takimi samymi konsekwencjami, jak jej nie złożenie w okresie prowadzenia działalności.

[Głosów:3    Średnia:3.7/5]

Both comments and pings are currently closed.