Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Człowiek rozpoczynając pracę ma świadomość, że czasami dochodzi sytuacji, że kiedyś może dojść do sytuacji, że dojedzie do rozwiązania umowy o pracę. W zależności, w jaki sposób rozwiązuje się taką umowę, jest ona bardziej lub mniej przyjazna dla pracownika. Można rozwiązać umowę z wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązanie jest z wypowiedzeniem, to znaczy, że doszło do porozumienia stron. Jeżeli umowa jest podpisana na czas określony to wygasa z chwilą zakończenia umowy lub kończy się, kiedy kończy się praca, na która została zawarta umowa, czyli kiedy jest umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Wypowiedzenie za wypowiedzeniem może nastąpić z dwóch stron, czyli wypowiedzenie umowy może złożyć pracownik lub pracodawca. Czyli albo pracownik albo pracodawca w podaniu o rozwiązanie umowy podaje datę, z którą chce taką umowę rozwiązać i okres wypowiedzenia, który obowiązuje, a który jest różny w zależności od długości zatrudnienia. Wypowiedzenie musi być sporządzone w formie pisemnej, bowiem ustna umowa w takim przypadku nie wystarczy. Jeżeli pracownik jest objęty szczególną ochroną, pracodawca nie może rozwiązać takiej umowy o pracę. Są grupy pracowników, które taka ochrona obejmuje, należą do niej między innymi kobiety w ciąży, kobiety na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, pracownikom na urlopie, czy członkowie zarządu związków zawodowych.