Sporządzenie listu motywacyjnego

Sporządzenie listu motywacyjnego

Przy staraniach o wiele rodzajów stanowisk zawodowych, poza życiorysem zawodowym, potencjalny pracownik by został przyjęty do procesu rekrutacyjnego musi dostarczyć nie tylko życiorys zawodowy, lecz również list motywacyjny. List motywacyjny dostarcza się także przy staraniach o podwyżkę, albo o awans zawodowy. Powinien być wykonany w formie formalnej z zachowaniem pewnych z góry określonych zasad. Tekst powinien być przejrzysty, zawierać objętościowo niepełną stronę, od pięciu do ośmiu akapitów. Każdy list motywacyjny musi posiadać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. We wstępie powinna znaleźć się krótka informacja dotycząca naszej osoby, jako pracownika, kim jesteśmy, skąd przychodzimy, i jaki jest powód złożenia swojej kandydatury na dane stanowisko. W rozwinięciu dodatkowo motywujemy nasze starania o otrzymanie pracy. Jest to niejako forma promocji własnej osoby, trzeba się umieć zaprezentować, z jak najkorzystniejsze strony, lecz trzeba również unikać przesady i przekoloryzowania. Zarówno w życiorysie zawodowym, jak i przy sporządzaniu listu motywacyjnego trzeba skupić się na wymaganiach i preferencjach pracodawcy. Musi wystawić na pierwszy plan cechy wymagane przez pracodawcę, a pomijać te, które tylko z naszej perspektywy wydają się ważne, to zwiększy nasze szanse na otrzymanie danego stanowiska czy awansu zawodowego.

[Głosów:3    Średnia:4.3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.