Prawa kobiety ciężarnej w pracy

Prawa kobiety ciężarnej w pracy

Pracujące kobiety w ciąży są pod szczególna ochroną i pracodawca musi przestrzegać norm, które dotyczą ich pracy. Kobieta w ciąży ma prawo do przerwy, aby wyjść do lekarza lub zrobić zlecone badania. Ciężarna pracownica może na przykład odmówić wyjazdu w delegację. Aby korzystać z tych wszystkich uprawnień kobieta musi przedstawić w zakładzie pracy zaświadczenie lekarskie, które potwierdza fakt, ze dana kobieta jest w ciąży. Od tej chwili obejmują ją wszystkie działania ochronne. Kobieta w ciąży nie może być zwolniona z pracy, chyba, że bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Jeżeli umowa jest zawarta na czas określony powyżej jednego miesiąca, to musi być przedłużona do czasu porodu, chyba, że czas zakończenia umowy przypada na okres poniżej trzeciego miesiąca ciąży. Kobiety w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych i nie można tego zrobić nawet w sytuacjach ekstremalnych, czyli nawet dla ratowania życia lub zdrowia ludzkiego. Nie można zatrudniać również w porze nocnej, a jeżeli nie można tego zrobić, należy ją przenieść na inne stanowisko, na którym nie jest konieczne wykonywanie takiej pracy w nocy. Pracodawca też nie ma prawa bez zgody samej zainteresowanej wysłać jej w delegację, to znaczy oddelegować jej poza stałe miejscem jej pracy. W takim przypadku, bez żadnych konsekwencji kobieta może odmówić.