Komu przysługuje urlop wychowawczy

Komu przysługuje urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje zarówno pracownicy jak tez i pracownikowi, który chce się opiekować swoim dzieckiem i taki urlop przysługuje do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Aby taki urlop uzyskać należy złożyć wniosek u swojego pracodawcy, bowiem nie jest to urlop na wniosek, nie jest obligatoryjny. Urlop wychowawczy zalicza się do okresu zatrudnienia i jest to czas. Urlop wychowawczy przysługuje osobie, która przynajmniej przez pół roku była zatrudniona, nie ważne, z jakimi przerwami, urlop macierzyński też się zalicza do tego sześciomiesięcznego zatrudnienia, jednak nie wlicza się w to, zatrudnienia na umowę zlecenie czy na umowę o dzieło, również osoby bezrobotne też nie mogą skorzystać z takiego urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy jest okresem, który jest szczególnie chroniony przez prawo pracy. Nie można w tym czasie pracownika zwolnić z pracy, jedynym przypadkiem, kiedy to można uczynić jest likwidacja zakładu pracy lub ogłoszenie upadłości. Mogą jeszcze zajść przyczyny z winy pracownika, które mogą do tego doprowadzić, że zostanie rozwiązań umowa bez wypowiedzenia. Okres urlopu wychowawczego jest zaliczony do okresu zatrudnienia jako okres nieskładkowy, ale jest on brany pod uwagę przy ustalaniu prawa emerytalnego. Pracodawca nie może wysłać na taki urlop pracownika, jeżeli on sam nie złoży wniosku o to oraz nie może odmówić, jeżeli taki wniosek wpłynie.

[Głosów:3    Średnia:4.3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.