Dodatek za rozłąkę

Dodatek za rozłąkę

W prawie pracy funkcjonuje tak zwany dodatek za rozłąkę, czyli tak jakby rekompensata niedogodności, że pracownik musi pozostawić swoją rodzinę na dłuższy czas. Dotyczy on pracowników, którzy zostali na pewien czas przeniesieni do innego miejsca pracy. Są stanowiska, które takie dodatki dostają, należą do nich między innymi sędziowie Sądu Najwyższego. Również fakt, że pracownik musi się utrzymać poza miejscem swojego zamieszkania, to też podnosi jego wydatki i taki dodatek rekompensuje w pewnym sensie właśnie taki dodatek. Dodatek za rozłąkę przysługuje takim pracownikom, którzy zamieszkali poza swoim miejscem zamieszkania na przykład w hotelu pracowniczym, albo tez w wynajętej przez przedsiębiorstwo kwaterze lub też zmuszeni są do dojeżdżania do dalej położonej miejscowości. Dodatek taki wynosi w przeliczeniu, za każdy dzień dziewięćdziesiąt pięć procent stawki diety, która jest określona w przepisach. Niezależnie od tego, pracownik, który został oddelegowany przysługuje raz miesiącu zwracany koszt przejazdu, do domu i z powrotem. Nie wszystkim pracownikom przysługuje taki dodatek, musi on być ujęty w regulaminie pracy. Na pewno taki dodatek jest wypłacany żołnierzom, sędziom Sądu Najwyższego, urzędnikom państwowym oraz funkcjonariuszom celnym. Jednak pieniądze nie załatwiają wszystkiego.