Czy można założyć żłobek w mieszkaniu

Czy można założyć żłobek w mieszkaniu

Poszukując własnego pomysłu na biznes, wiele osób zastanawia się, czy założyć własny, prywatny żłobek na danym osiedlu mieszkaniowym. Czy jest możliwe, w świetle obowiązujących przepisów, założenie na przykład takiego żłobka w mieszkaniu, w bloku? Okazuje się, że po wydaniu ustawy tak zwanej żłobkowej z lutego 2011 roku jest to możliwe, pod pewnymi jednak, jasno określonymi warunkami. A więc po pierwsze – dany lokal, przeznaczony na tego rodzaju działalność, powinien, a właściwie musi spełniać określone kryteria, dotyczące wymagań przeciwpożarowych i sanitarnych. Pozytywne opinie w tej sprawie muszą więc wydać właściwy miejscowo komendant Powiatowej Straży pożarnej oraz państwowy inspektor sanitarny. Musza być po prostu zapewnione względy bezpieczeństwa dla przebywających w takiej placówce dzieci. Budynek, gdzie będzie znajdował się taki lokal, powinien spełniać przepisy określone w stosownych przepisach techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej. Określone powyżej warunki nie musza być spełnione jedynie w takiej sytuacji, gdy w lokalu przeznaczonym na żłobek będzie przebywało nie więcej niż 15 dzieci, przy czym lokal taki musi bezwzględnie znajdować się na parterze budynku i posiadać co najmniej dwa wyjścia, przy czym jako jedno z nich może być potraktowane okno, oczywiście nieokratowane. W mieszkaniu znajdujące się wykładziny powinny spełniać wymogi przeciwpożarowe, powinna znajdować się gaśnica proszkowa o zawartości środka gaśniczego o nie mniejszej ilości niż 4 kilogramy