Co zawrzeć w CV

Co zawrzeć w CV

CV to dokument, który wysyłamy do potencjalnego pracodawcy podczas starania się o znalezienie pracy. Jest to dokument na podstawie którego zostaniemy ocenieni i który zaważy na tym, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną czy nie. Musimy pamiętać o tym, aby zawrzeć w nim wszystkie najważniejsze fakty, ale także aby nie było ono zbyt długie. Prawidłowego CV powinno zawierać tylko jedną stroną. Dopuszczalne jest także posiadanie dwóch stron CV, jednak lepiej jest się ograniczyć tylko do jednej strony. Każde CV powinno zawierać informacje dotyczące naszych danych osobowych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz doświadczenia dodatkowego. Jeśli pozostanie nam wolne miejsce na pierwszej stronie CV, możemy dopisać także nasze sukcesy czy też zainteresowania. Rubryka związana z naszymi zainteresowaniami może okazać się bardzo podobna w niektórych sektorach pracy do której aplikujemy. Do CV warto także dołączyć nasze zdjęcie. Powinno to być zdjęcie dowodowe lub legitymacyjne. Nie powinniśmy go dołączać jeśli nie posiadamy aktualnego zdjęcia dowodowego lub legitymacyjnego. Dołączenie do CV zdjęcia nie jest obowiązkowe, ale jest mile widziane i może nam pomóc w otrzymaniu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Zdjęcie jest wymagane przy aplikacji na przykład na stanowisko hostessy.